Search Messiah's

Living the Reformed Faith in the Real World WednesdayNov13, 2019
Statements of Faith
Calendar
Ministries
Conferences featuring Steve Schlissel
Order Books and Tapes by Steve Schlissel
Support Us
Messiah's Ministries Council and Staff
Contact Us
Back Pages
Photo Albums
Links
Maps & Directions
Media
Sister Churches

print page

Quotes We Like!
As soon as the media started calling for money, I said to my husband, "We're going to send ours to Rev. Schlissel. He'll know where to use it best!"
-- J. & J. S. (Washington State)


 

 Navigation key

The Article Archives
Topic: Back Pages

Schlissel Speaks Dutch

October 17, 2005
tweet this  share this on facebook  Schlissel speaks Dutch!
Er, that is, he's been translated into Dutch. Want more? Write the webmaster!

Voorganger Steve Schlissel, De Sabbat, Deel IV: Van Sabbat naar de Dag des Heren

“…(niet slechts?) Christenen, niet slechts de Joden, maar alle mensen, zijn gebonden aan het Sabbatsgebod. Hij heeft in het bijzonder van elke zeven dagen één dag apart gezet, de Sabbat, die heilig gehouden moet worden voor de Here, welke dag vanaf het begin van de wereld tot aan de opstanding van de Messias de laatste dag van de week was, en welke dag vanaf de opstanding van de Messias werd veranderd in de eerste dag van de week, die in de Schrift de Dag des Heren wordt genoemd en dat tot aan het einde van de wereld, en welke dag bekend is geworden als de Christelijke Sabbat.”

Dit is het standpunt waarvoor wij nu een aantal weken pleiten en ik zou graag deze discussie willen voortzetten en vanavond daarmee eindigen door op een specifiek aspect te wijzen en de reden daarvan aan te geven.

Tot dusverre hebben wij u in onze Sabbat studie gewezen op de haast ongelofelijke veronachtzaming ten aanzien van dit gebod, waarvan Gods volk, de Christelijke gemeenschap, blijk geeft. De meeste gelovigen die ik om mij heen ken bekommeren zich niet zo om de Dag des Heren. Deze dag wordt niet alleen apart gezet en geheiligd voor persoonlijke en gezamenlijke aanbidding van God. Het wordt ook afgezonderd voor football, voor vermaak, vrijtijdbesteding, honkbal, activiteiten, voor allerlei zaken, maar weinig gelovigen die ik ken  -wellicht zijn er enkele oudere gezinnen van andere kerken die zich er wel op die manier aan houden – zeer weinig mensen uit onze kringen die wij kennen beschouwen de Sabbat als een goddelijke, blijvende, morele verplichting voor gelovigen. Maar wat zegt de Schrift? Daar hebben we naar gekeken. Wat zegt de Bijbel? Niet, wat zeggen onze vrienden? Niet, wat zeggen de Zevende Dag Adventisten? Niet, wat zegt deze? Maar: wat zegt de Bijbel?

En terwijl wij de bijbel bestudeerd hebben, hebben we aardig wat geleerd. Wij (en zeker ook ik) hebben niet alleen voortdurend de door God vastgestelde heilige dag ontheiligd, wij hebben tevens degenen geminacht, die God hierin eren, door hen wettisch te noemen.
Wij vinden mensen die zich houden aan de Sabbat op een of andere manier bijzonder wettisch, terwijl zij, die geen moord begaan op iemand, niet wettisch zijn, maar gewoon gehoorzaam. En degenen die geen overspel plegen zijn niet wettisch, maar gewoon gehoorzaam. Maar als je je houdt aan de Sabbat, nou, dan ben je wettisch. Dat is een interessante ongelijkheid. En het is niet zonder reden dat het zo is geworden.  CONTINUE READING

Back to Top

Navigation Key

 Return to topics
 Return to articles